Renovering af vinduer og tag på udlejningsejendom, udført i hovedentreprise i 2021