Renovering af 5 boligblokke for Bovendia, udført i fagentreprise 2019-20